ทัศนคติคนไทยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้น

15:28 12 สิงหาคม 2561 2,024
ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยชี้ทัศนคติคนไทยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ดีขึ้น มีอัตราการให้นมลูก 23 % แต่ยังมีอัตราต่ำสุดในประเทศอาเซียน

วันนี้ (12ส.ค.61) นางมีนะ สพสมัย กรรมการศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย  กล่าวถึงสถานการณ์การให้นมแม่กับทารกในประเทศไทย มีทิศทางที่ดีขึ้น โดยมีทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีอัตราการให้นมแม่กับทารกเพิ่มขึ้นถึง 23 .1%  แต่ยังถือว่าต่ำกว่า อาเซียน  โดย สปป.ลาว 40.4 % กัมพูชา 65 .2 % อินโดนีเซีย 41.5  % เวียดนาม 24.3 %  ฟิลิปปินส์ 34% มาเลเซีย 29 %

 

ขณะที่สถานที่ทำงานก็มีความพยายามอำนวยความสะดวกให้แม่ที่ต้องบีบดมเพื่อเก็บน้ำนมให้ลูกมากขึ้น แต่ปัญหาที่ถือว่ายังเป็นอุปสรรคที่ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดเพราะกฏหมายยังใช้รูปแบบสมัครใจอีกปัญหาที่ถือเป็นอุปสรรคในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของคนไทย

 

นางมีนะ กล่าวว่า เป็นเรื่องทัศคติของพยาบาลและโรงพยาบาลคือในช่วงเปลี่ยนผ่าน 2-3 วันแรกหลังคลอดที่โรงพยาบาลยังมีความเชื่อว่าต้องแยกเด็กออกจากแม่ไปไว้ห้องเด็ก  แต่ความจริงแล้วไม่ควรแยกลูกในช่วงนั้น เพราะทำให้สัมผัสของแม่ในช่วงเปลี่ยนผ่านกับลูกขาดหายไปจนทำให้การให้นมลูกเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้น ซึ่งในเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของสถานบริการสุขภาพต่อไป

 

ส่วนประโยชน์ของนมแม่ พญ.ศิริพร กัญชนะ ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กล่าวว่า  จะช่วยสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สมอง และสังคม หากเด็กได้รับนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน และกินนมแม่พร้อมอาหารตามวัยจนถึง 2 ปี หรือนานกว่านั้น จะทำให้เด็กไทยเติบโตมาอย่างเต็มศักยภาพและเป็นประชากรคุณภาพของสังคมไทยต่อไป