ปลูกฝังเด็กออมเงิน ลดปัญหาสร้าง"หนี้"

13:49 11 สิงหาคม 2561 1,058
ปัญหาหนี้ครูเป็นปัญหาที่มีมายาวนาน ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากค่านิยมการใช้ชีวิตและสินเชื่อที่เข้าถึงง่าย โดยมีงานวิจัยพบว่าการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการปลูกฝังเรื่องการออมตั้งแต่วัยเด็กเพื่อแก้ปัญหาการเป็นหนี้โดยไม่จำเป็นในอนาคต

ปัญหาหนี้ครูเป็นปัญหาที่มีมายาวนาน ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากค่านิยมการใช้ชีวิตและสินเชื่อที่เข้าถึงง่าย โดยมีงานวิจัยพบว่าการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการปลูกฝังเรื่องการออมตั้งแต่วัยเด็กเพื่อแก้ปัญหาการเป็นหนี้โดยไม่จำเป็นในอนาคต