มิจฉาชีพตระเวนหลอกเก็บเงินค่าไฟฟ้า

09:03 5 สิงหาคม 2561 1,041
มิจฉาชีพ ตระเวนหลอกเก็บเงินค่าไฟฟ้าตามร้านค้า กลางเมืองพิษณุโลก ชาวบ้านรู้ทันไม่ยอมจ่าย

มิจฉาชีพ ตระเวนหลอกเก็บเงินค่าไฟฟ้าตามร้านค้า กลางเมืองพิษณุโลก  ชาวบ้านรู้ทันไม่ยอมจ่าย