รปช.ลงมติเลือก'หม่อมเต่า'นั่งหัวหน้าพรรค

14:45 5 สิงหาคม 2561 1,351
ที่ประชุมพรรครวมพลังประชาชาติไทย มีมติด้วยคะแนน331เสียงเลือก 'หม่อมเต่า' เป็นหัวหน้าพรรคชุดแรก

วันนี้( 5 ส.ค.61) ที่ประชุมพรรครวมพลังประชาชาติไทยซึ่งมีการประชุมนัดแรก เพื่อเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรค มีมติด้วยคะแนน 331 เสียง เลือกหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล เป็นหัวหน้าพรรค ตามที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นผู้เสนอ ซึ่งมีผู้ร่วมก่อตั้งพรรคคนอื่นเสนอชื่อนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคด้วย แต่นายเอนก ขอถอนตัว เนื่องจากเห็นว่าหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมแล้ว 

 

นอกจากนั้น ที่ประชุมยังเลือกนายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง เป็นเลขาธิการพรรค ,นางสาวจุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ เป็นเหรัญญิก และนายจอมเดช ตรีเมฆ เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรค   

 

การเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารของพรรครวมพลังประชาชาติไทยในวันนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายพรรคการเมืองกำหนดให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเลือกคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำไปสู่การยื่นขอจดทะเบียนให้สมบูรณ์ตามกฎหมาย ดังนั้นคณะกรรมการบริหารชุดแรกที่เลือกขึ้นมาในวันนี้ จึงเป็นชุดที่เลือกขึ้นมาดำเนินการขั้นตอนต่างๆตามกฎหมายส่วนหัวหน้าพรรค และคณะกรรมการบริหารชุดถาวร จะมีการเลือกอีกครั้งโดยใช้ที่ประชุมสมัชชาพรรคเป็นคนเลือก