โพลชี้4ปีรบ. มีผลงานเด่น-ทำปท.สงบสุข

09:33 4 สิงหาคม 2561 1,456
กรุงเทพโพลล์เผยปชช.มอง4ปีรบ.ของพล.อ.ประยุทธ์ มีผลงานเด่นเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-ทำประเทศสงบสุข

วันนี้( 4 ส.ค.61) “กรุงเทพโพลล์” ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ประเมินผลงาน 4 ปี รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ในโอกาสเดือนสิงหาคมนี้ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะบริหารประเทศครบ 4ปี โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,276 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พบว่า ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจในการบริหารงานของรัฐบาล ในช่วง 4 ปี เฉลี่ย 5.06 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนนโดยด้านที่มีคะแนนมากที่สุดคือ

 

โดยด้านความมั่นคงของประเทศ ได้ 6.14 คะแนน รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมาย 5.51 คะแนน และด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 5.03 คะแนน

 

สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรี ของพล.อ.ประยุทธ์ในช่วง 4 ปี ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ย 6.40 คะแนน ด้านที่มีคะแนนมากที่สุด คือ ความเด็ดขาดกล้าตัดสินใจได้ 7.02 คะแนน รองลงมาคือด้านความซื่อสัตย์สุจริต 6.81 คะแนนและความขยันทุ่มเทในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาของประเทศได้ 6.70 คะแนน

 

ทั้งนี้ตลอด4ปีที่ผ่านมาผลงานหรือนโยบายนายกของรัฐบาลที่โดดเด่นมากที่สุดในสายตาประชาชนคือการดูแลผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการประชารัฐ เช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้อยละ 23.4 รองลงมาคือทำให้ประเทศชาติมีความสงบสุขมั่นคงไม่มีการชุมนุม ร้อยละ 20.5 และมีการปราบปราบคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ร้อยละ 13.7 ขณะเรื่องที่คาดหวังจากการทำงานของรัฐบาล ตลอด 4 ปี ที่ผ่านมา แต่ยังทำไม่สำเร็จคือเรื่องปัญหาเศรษฐกิจร้อยละ 52.2 รองลงมาคือ ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำร้อยละ 11.8 และการจัดให้มีการเลือกตั้งร้อยละ 8.3

 

ส่วนเรื่องที่คาดหวังจากการทำงานของรัฐบาลตลด 4 ปีที่ผ่านมา แต่ยังทำไม่สำเร็จคือเรื่องปัญหาเศรษฐกิจร้อยละ 52.2 รองลงมาคือ ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำร้อยละ 11.8 และการจัดให้มีการเลือกตั้งร้อยละ 8.3

 

 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม