ชวนแท็กซี่-วินจยย.รับจ้างเข้าระบบคุ้มครองม.40

13:43 2 สิงหาคม 2561 1,852
ประกันสังคมเชิญผู้ประกอบอาชีพแท็กซี่-จยย.รับจ้างเข้าสู่ระบบความคุ้มครองม.40 รับสิทธิประโยชน์เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต

วันนี้( 2 ส.ค.61) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีที่ทางกลุ่มอาชีพแท็กซี่และมอเตอร์ไซต์รับจ้างยังไม่ค่อยทราบข้อมูลที่ทางสำนักงานประกันสังคม ให้สิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 แก่กลุ่มอาชีพแท็กซี่และมอเตอร์ไซด์รับจ้างว่า ทางสำนักงานประกันสังคมต้องไปประชาสัมพันธ์เพื่อให้กลุ่มอาชีพที่กล่าวถึงนี้ ได้รับทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ โดยยอมรับว่ากลุ่มแท็กซี่และมอเตอร์ไซต์เป็นกลุ่มอาชีพที่สำคัญในกทม.และปริมณฑล และมีอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว 

 

โดยที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้ดำเนินการแก้ไขกฎหมายปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ไม่เพิ่มเงินสมทบให้แก่ผู้ประกันตน มาตรา 40 กรณีผู้ประกันตนเดิมที่อยู่ในระบบ อีกทั้งเพิ่มทางเลือกใหม่ โดยให้เพิ่มความคุ้มครองและเพิ่มเงินสมทบเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

 

ด้านนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้แรงงานอิสระอยู่ในระบบประกันสังคมแล้ว 4 ล้านคน แบ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1.5 ล้านคน ผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 2.5 ล้านคน และมีจำนวนกว่า 20 ล้านคน ที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครอง ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับแรงงานและให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนทุกกลุ่ม กระทรวงจะเร่งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ให้กับกลุ่มอาชีพอิสระ โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพขับแท็กซี่และมอเตอร์ไซต์ ที่จะต้องเชิญชวนให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา 40 โดยเร็ว