กรณีศึกษาเขื่อนสปป.ลาวแตก สะท้อนเขื่อนไทย

10:50 1 สิงหาคม 2561 2,797
กรณีเขื่อนเซเปียน เซน้ำน้อย ในสปป.ลาว แตก สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นกรณศึกษาที่ไทยควรหันกลับมาทบทวนถึงความปลอดภัยของเขื่อนในประเทศไทย และ ความรู้ถึงการรับมือความเสี่ยงภัยพิบัติ

กรณีเขื่อนเซเปียน เซน้ำน้อย ในสปป.ลาว แตก สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นกรณศึกษาที่ไทยควรหันกลับมาทบทวนถึงความปลอดภัยของเขื่อนในประเทศไทย และความรู้ถึงการรับมือความเสี่ยงภัยพิบัติ