ปมทุจริตต้นเหตุไอแบงก์เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู (2)

19:16 30 กรกฎาคม 2561 1,279
แผนปรับโครงสร้างการเงินของ “ไอแบงก์” เพื่อเตรียมตัวรับพันธมิตรใหม่ ในวันนี้ ย้อนไปดูสาเหตุที่ทำให้ “ไอแบงก์” ต้องเข้าสู่แผนฟื้นฟู

แผนปรับโครงสร้างการเงินของ “ไอแบงก์” เพื่อเตรียมตัวรับพันธมิตรใหม่ ในวันนี้ ย้อนไปดูสาเหตุที่ทำให้ “ไอแบงก์” ต้องเข้าสู่แผนฟื้นฟู