วิบากกรรมชาวอัตตะปือในภัยพิบัติเขื่อนแตก

19:06 30 กรกฎาคม 2561 1,466
วิบากกรรมของผู้ประสบภัย ในแขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยังคงมีผู้ประสบภัยกว่า 6000 ชีวิตที่รอความช่วยเหลือจากทางภาครัฐ จิตอาสา

วิบากกรรมของผู้ประสบภัย ในแขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยังคงมีผู้ประสบภัยกว่า 6000 ชีวิตที่รอความช่วยเหลือจากทางภาครัฐ จิตอาสา