จิตอาสาทีมไทยแลนด์ช่วยอัตตะปือ

13:49 30 กรกฎาคม 2561 1,010
ธารน้ำใจพี่น้องชาวไทยนำสิ่งของบริจาค เครื่องใช้จำเป็นไปให้กับผู้ประสบภัย ขณะที่น้ำประปา ครัวสนามและห้องน้ำ ยังเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้ประสบภัยครั้งนี้ ช่วยพี่น้องลาวที่แขวงอัตตะปือ

ธารน้ำใจพี่น้องชาวไทยนำสิ่งของบริจาค เครื่องใช้จำเป็นไปให้กับผู้ประสบภัย ขณะที่น้ำประปา ครัวสนามและห้องน้ำ ยังเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้ประสบภัยครั้งนี้ ช่วยพี่น้องลาวที่แขวงอัตตะปือ