ขีวิตผู้ประสบภัยสปป.ลาวในศูนย์พักพิงฯ

23:25 29 กรกฎาคม 2561 1,208
ความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยชาวลาวใช้ชีวิตในศูนย์พักพิง เมืองสะหนามไช แขวงอัตตะปือ

ความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยชาวลาวใช้ชีวิตในศูนย์พักพิง เมืองสะหนามไช แขวงอัตตะปือ ทันทีที่เกิดเหตุไม่มีใครสามารถนำสิ่งของมีค่าและจำเป็นติดตัวมาได้ มีเพียงชีวิตที่ต้องเอาตัวรอดจากกระแสน้ำ วิถีชีวิตและความเป็นอยู่เป็นอย่างไร