วัดไทยกุสินาราฯ จัดกิจกรรมวันพระใหญ่

13:11 30 กรกฎาคม 2561 1,352
วัดไทยกุสินาราฯ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา

วันนี้( 30 ก.ค.61) วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย ภายใต้การดูแลของพระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยมีชาวอินเดียท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนชาวไทย เข้าร่วมขบวนอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เทียนพรรษานายกรัฐมนตรี และผ้าอาบน้ำฝน รอบพระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา 3รอบ น้อมนำไปถวายพระสงฆ์ภายในพระอุโบสถ 

 

โดยภายในพระอุโบสถ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ พระครูสุวัฒนชยาทร รองหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เป็นประธานนำพระสงฆ์ 49 รูป เจริญพระพุทธมนต์สมโภชเทียนพรรษา และพุทธศาสนิกชนที่ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี และเพื่อนำชาวอินเดียท้องถิ่นรอบเมืองกุสินารา รวมความผูกพันของชุมชนท้องถิ่น เพื่อใกล้ชิดและสัมผัส กับศิลปวัฒนธรรมไทยอันงดงาม

 

 

การถวายเทียนเพื่อจุดตามประทีปเป็นพุทธบูชานั้น มาจากอานิสงส์การถวายเทียนเพื่อจุดเป็นพุทธบูชา ที่ปรากฏความในพระไตรปิฎกและในคัมภีร์อรรถกถา ว่าพระอนุรุทธะเถระ เคยถวายเทียนบูชาทำให้ได้รับอานิสงส์มากมาย รวมถึงได้เป็นผู้มีจักษุทิพย์ (ตาทิพย์) ด้วยการพรรณาอานิสงส์ดังกล่าว อาจทำให้ชาวพุทธนิยมจุดประทีปเป็นพุทธบูชามาช้านาน

 

วันเข้าพรรษา เป็นพุทธบัญญัติซึ่งพระภิกษุทุกรูปจะต้องปฏิบัติตามคือ การอธิษฐานอยู่ประจำที่ ไม่เที่ยวจาริกไปยังสถานที่ต่างๆ ในช่วงฤดูฝน เว้นแต่มีกิจจำเป็นจริงๆ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นโอกาสดีที่พระภิกษุจะได้มาอยู่ร่วมกันเพื่อศึกษาธรรมะ เป็นทบทวนสิ่งต่างๆ ส่วนชาวบ้านก็ได้เข้าวัดถวายทาน รักษาศีล ฟังธรรม และเจริญภาวนาเพื่อเพิ่มพูนบุญกุศลอธิฐานจิตลด ละ ความชั่วทั้งหลาย และทำความดีเพิ่มขึ้น