ระบบ GIS เปิดภาพก่อนและหลังเขื่อนใน สปป.ลาวแตกช่วยวางแผนกู้ภัยฟื้นฟู

21:10 29 กรกฎาคม 2561 2,706
ทีม ESRI Thailand เปิดภาพแผนที่ 3มิติจากเทคโนโลยี GIS "ภูมิสารสนเทศ" แสดงลักษณะพื้นที่น้ำท่วม ก่อนและหลังเขื่อนของลาวแตก พบมวลน้ำได้ท่วมกระจายเป็นวงกว้าง

ทีม ESRI Thailand เปิดภาพแผนที่ 3มิติจากเทคโนโลยี GIS  "ภูมิสารสนเทศ" แสดงลักษณะพื้นที่น้ำท่วม ก่อนและหลังเขื่อนของลาวแตก พบมวลน้ำได้ท่วมกระจายเป็นวงกว้าง