แขวงอัตตะปือระดมของบริจาคช่วยผู้ประสบภัย

18:59 29 กรกฎาคม 2561 1,305
จุดรวมของบริจาคเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว ซึ่งของบริจาคยังคงหลั่งไหลมาอย่าต่อเนื่องแต่ยังมีปัญหาเรื่องการนำสิ่งของเข้าพื้นที่

จุดรวมของบริจาคเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว ซึ่งของบริจาคยังคงหลั่งไหลมาอย่าต่อเนื่องแต่ยังมีปัญหาเรื่องการนำสิ่งของเข้าพื้นที่