ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยแขวงอัตตะปือ ขอสิ่งของยังชีพเพิ่มเติม

20:57 28 กรกฎาคม 2561 883
ทางการลาวตั้งศูนย์พักพิง 4 ศูนย์ใหญ่ 2 ศูนย์เล็กในเมืองสะหนามไช ผู้ประสบภัยยังมีความต้องการน้ำประปาเครื่องครัวสนามและอุปกรณ์ยังชีพที่จำเป็น

ทางการลาวตั้งศูนย์พักพิง 4 ศูนย์ใหญ่ 2 ศูนย์เล็กในเมืองสะหนามไช ผู้ประสบภัยยังมีความต้องการน้ำประปาเครื่องครัวสนามและอุปกรณ์ยังชีพที่จำเป็น