แพทย์ไทย เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยสปป.ลาว

12:40 29 กรกฎาคม 2561 1,239
แพทย์ไทยสนับสนุนช่วยเหลือสปป.ลาวบริเวณศูนย์พักพิงชั่วคราวที่เมืองสะหนามไซ หลังเกิดอุทกภัยน้ำท่วมจากเขื่อนแตก

วันนี้( 29 ก.ค.61) ความคืบหน้าหลังกระทรวงสาธารณสุขของไทยส่งทีมประเมินสถานการณ์ ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ( MCATT) เดินทางไปประเมินความช่วยเหลือร่วมกับสาธารณสุขสปป.ลาว 

 

โดยนพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพ ที่ 10 ผู้บัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทย เปิดเผยกับ TNN 24 ว่า ขณะนี้ทีมปฏิบัติการชุดแรกจำนวน 16 คน ซึ่งประกอบด้วยทีมจิตแพทย์เยียวยาจิตใจ ,ทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรค ,ทีมอนามัยสิ่งแวดล้อม และผู้ประสานงาน ได้เข้าถึงพื้นที่ศูนย์พักพิงเทศบาลเมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว เป็นที่เรียบร้อย โดยเบื้องต้นการทำงานจะเน้นใน 3 เรื่อง ได้แก่ การฟื้นฟูเยียวยาสุขภาพจิตผู้ประสบภัย ,ให้การช่วยเหลือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐานเบื้องต้น เช่น น้ำสะอาด อาหาร และ โรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะและการเฝ้าระวังการเกิดโรค เนื่องจากศูนย์พักพิงชั่วคราวแต่ละแห่งมีผู้ประสบภัยมากกว่า 4 พันคนอยู่รวมกัน

 

นอกจากนี้ยังเตรียมพร้อมนำเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และยาชุดน้ำท่วม 5,000 ชุด อาทิ รองเท้าบู๊ท ชุดตรวจสอบคลอรีนในน้ำ ยาทากันยุง เพื่อดำเนินการช่วยเหลือด้วย
 

ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือครั้งนี้ เป็นตามการประสานงานจากหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสัก เพื่อช่วยสนับสนุนเติมเต็มในการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเป็นไปตามบันทึกความเข้าใจ ลุ่มน้ำโขง ของจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงจำปาสักที่มีความร่วมมือช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์อำนวยการตอบโต้ภัยพิบัติระดับจังหวัด