เข้าพรรษานี้ ไปวัดปฏิบัติธรรมกันเถอะ

11:33 28 กรกฎาคม 2561 6,918
เข้าพรรษานี้ ไปวัดปฏิบัติธรรมใกล้กรุงกันเถอะ

เข้าพรรษานี้ไปวัดปฏิบัติธรรม ปฏิบัติตัวให้พร้อมกับการเข้าวัดทำบุญ รักษาศีล