รมต.ประจำสำนักนายกฯเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

11:21 27 กรกฎาคม 2561 1,559
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ขอทุกคนทำความดี ปฏิบัติตามหลักเพื่อสังคมร่มเย็น มีคุณธรรม

วันนี้ (27 ก.ค. 61) นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 พร้อมด้วยพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ พระภิกษุ สามเณร และเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาได้ร่วมฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ พร้อมกล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561” 

 

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในวันนี้ขอชื่นชมวัดพระเชตุพนฯ และองค์กรเครือข่ายศาสนาที่เกี่ยวข้องที่ร่วมจัดกิจกรรมนี้ขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าในการปลูกฝังให้เด็กและประชาชนได้ระลึกถึงวันสำคัญ และยังได้มีโอกาสศึกษาทำความเข้าใจปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง ตามทิศทางและแนวทางที่รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เคยมอบนโยบายในการสร้างสังคมคุณธรรมสังคมจริยธรรมให้ภาครัฐ ประชาชน เอกชน ปฏิบัติตนเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

 

กิจกรรมนี้ ถือเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และอยากให้ทุกคนน้อมนำคำสอนของสมเด็จพระพุทธเจ้าให้ทุกคนทำความดี โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นเครือยึดเหนี่ยวให้สังคมเกิดความสงบร่มเย็นและเป็นสังคมแห่งคุณธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

 

นายสุวพันธุ์ เปิดเผยต่อว่า นอกจากนี้ ในปีนี้ยังถือเป็นปีพิเศษ เนื่องจากก.ค.นี้ถือเป็นเดือนมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งอยู่ในสัปดาห์เดียวกันกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ถือว่าคนไทยมีโอกาสได้ร่วมทำความดีและทำกิจกรรมถวายเป็นพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ

 

ทั้งนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวต่อว่า พระพุทธศาสนาเป็นความดีแท้ เป็นความจริงแท้ที่อยู่กับโลกนี้มากกว่า 2,000 ปี และตนเชื่อว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องจรรโลงใจ ไม่ว่าเราจะมีความสุขหรือความทุกข์หรือไม่เรื่องเดือดร้อน พระธรรมคำสั่งสอนจะเป็นเครื่องเตือนใจให้เราเดินไปในทางที่เหมาะสม นอกจากนี้จะช่วยให้ความสุขยั่งยืน ความทุกข์คลายลง จึงอยากเชิญชวนพี่น้องคนไทยให้น้อมนำพระธรรมคำสั่งสอนมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการดำเนินชีวิต และเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา อยากให้ร่วมกันทำความดีหันหน้าเข้าสู่วัด