กกต. พร้อมจัดลต.ขออย่ากังวลจะเข้าข้างฝ่ายใด

12:28 9 มิถุนายน 2561 2,709
ประธานกกต. เผยมีความพร้อมในการจัดเลือกตั้งทุกด้าน ขออย่ากังวลจะเข้าข้างฝ่ายใด ทุกอย่างเป็นไปตามกฎระเบียบ

วันนี้( 9 มิ.ย.61) นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวในงานสถาปนากกต. ครบรอบ 20 ปีว่า กกต.มีความพร้อมในทุกด้าน และทุกพรรคการเมืองไม่ต้องกังวลว่า กกต.จะเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เพราะจะดำเนินการไปตามกฏหมายและระเบียบต่างๆอย่างเคร่งครัด เนื่องจากคุณสมบัติของกกต.ตามรัฐธรรมนูญ ต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเป็นกลางทางการเมือง 

 

ทั้งนี้ ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเหตุการณ์จะเกิดความวุ่นวายเช่นที่ผ่านมาหรือไม่ แต่ถ้าประชาชนทุกคนให้ความสนใจว่าการเลือกตั้งไม่ใช่เฉพาะ กกต. เพียงอย่างเดียว ควรหันร่วมมือกันในการปราบการปราบทุจริต

 

ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายกังวลใจว่าการลดการแบ่งเขตเลือกตั้งอาจจะทำให้พรรคการเมืองบางพื้นที่คะแนนเสียงลดลง เรื่องนี้เป็นไปตามกฎหมาย เพราะรัฐธรรมนูญ กำหนดให้เหลือเพียง 350 เขตจากเดิม 375 เขตเลือกตั้งเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญคือการรับฟังความคิดเห็นจากพรรคการเมือง และประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย

 

อย่างไรก็ตามยืนยันว่ากกต. มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งครั้งหน้าขออย่าเป็นห่วง ขณะที่ร่างระเบียบต่างๆก็ดำเนินการร่างรอไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อกฎหมายประกาศใช้ก็จะนำมาเทียบดูและแก้ไขเล็กน้อยเพื่อให้สอดคล้องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ส่วนการเลือกตั้งส.ว. จะเกิดขึ้นเมื่อใดนั้น ต้องรอกฎหมายมีผลบังคับใช้ก่อนจากนั้นกกต.จึงจะปฏิบัติตามได้ 

 

กรณีที่นายกรัฐมนตรีออกมาระบุว่า จะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง แต่หากในอนาคตนายกรัฐมนตรีจะสามารถลงสมัครเลือกตั้งนั้น นายศุภชัย กล่าวว่า  ก็ถือว่าเป็นสิทธิที่สามารถกระทำได้ กกต.ไม่มีอำนาจไปก้าวล่วงหรือวิพากษ์วิจารณ์เพราะถือถือว่าเป็นสิทธิ์ที่ประชาชนทุกคนทำได้ กกต.เป็นเพียงเป็นคนกลางในการจัดการเลือกตั้งเท่านั้น

 

ขณะเดียวกันไม่ห่วงว่าการเลือกตั้งจะมีผลเป็นโมฆะหากทุกคนช่วยกัน ขณะที่การรักษาความสงบเรียบร้อยจะประสานให้ทางทหารเข้าดูแลร่วมด้วย หรือไม่ต้องพิจารณาอีกครั้ง