‘วิษณุ’เผยยังไม่สรุปใช้แนวทางไพรมารีโหวต

11:53 19 กรกฎาคม 2561 1,033
‘วิษณุ’เผยยังไม่สรุปใช้แนวทางไพรมารีโหวต มอบกฤษฎีกาดู 5 แนวทางหาทางออก เพื่อไม่ให้ขัดกฎหมายรัฐธรรม มาตรา 45

วันนี้ (19ก.ค.61) นายวิษณุ เครืองาม รองรายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดทำไพรมารีโหวต จะออกมาในรูปแบบไหนขณะนี้ยังไม่สรุปชัด แต่จะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติ มาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญ ที่ระบุว่าจะต้องให้มีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคการเมือง ดังนั้นในวันนี้จึงกำลังพิจารณาว่าจะมีทางออกในเรื่องนี้อย่างไรในทุกด้าน โดยแบ่งเป็น 5 แนวทาง ประกอบ 1. ยกเลิกไพรมารีโหวตในการเลือกตั้งครั้งแรกแต่ให้ใช้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ซึ่งวิธีนี้ก็อาจมีความเสี่ยงขัดต่อมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญ 2.กลับไปใช้ระบบไพรมารีในระดับเขตอย่างเดิมตามที่บทถาวรกำหนดในกฏหมายพรรคการเมือง 3.เป็นระบบไพรมารีโหวตระดับจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามบทเฉพาะกาลของกฏหมายพรรคการเมือง 4.ทำไพรมารีโหวตในระดับภาค ซึ่งเป็นไปตามที่พรรคการเมืองบางพรรคเสนอแนะ และ 5.ไม่ใช้ไพรมารีโหวตในการเลือกตั้งครั้งนี้ แต่ใช้ไพรมารีโหวตเต็มรูปแบบในครั้งต่อไป แต่ครั้งนี้ให้ใช้วิธีที่คิดขึ้นใหม่ โดยให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วม ซึ่งทั้ง 5 แนวทางนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา โดยเชื่อว่าอาจพิจารณาเสร็จแล้ว แต่ยังไม่เปิดเผยก็เป็นไปได้

 

นายวิษณุ ยืนยันด้วยว่า จะไม่มีการหารือกับพรรคการเมืองในรอบที่ 2ในประเด็นนี้ อย่างไรก็ตามก็จะมีการเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ตัดสิน รวมถึงอาจจะสอบถามไปยัง กกต.ถึงความพร้อมในการทำไพรมารีโหวต ซึ่งต้องเกิดขึ้นภายหลังจากการแบ่งเขตเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วเท่านั้น