ผู้บริหารยุคมิลเลนเนี่ยล สู่สังคม DISRUPTIVE อาเซียน

17:00 15 กรกฎาคม 2561 1,167
TNN ASEAN BUSINESS : ผู้บริหารยุคมิลเลนเนี่ยล สู่สังคม DISRUPTIVE อาเซียน (15/07/61)

TNN ASEAN BUSINESS : ผู้บริหารยุคมิลเลนเนี่ยล สู่สังคม DISRUPTIVE อาเซียน (15/07/61)