เรื่องนี้มีอยู่ว่า : สัตว์หายาก สมัย ร.4

13:27 14 กรกฎาคม 2561 1,074
ในสมัยรัชกาลที่ 4 นั้นหากผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ "พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" เป็นหนึ่งสถานที่ที่เก็บรวบรวมเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตกว่าหมื่นชนิดจากทั่วโลก ซึ่งบางตัวนั้นมีอายุร่วม 300 ปี

ในสมัยรัชกาลที่ 4 นั้นหากผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์  "พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" เป็นหนึ่งสถานที่ที่เก็บรวบรวมเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตกว่าหมื่นชนิดจากทั่วโลก ซึ่งบางตัวนั้นมีอายุร่วม 300 ปี