แนวทางปราบปรามค้ามนุษย์ | คนหลังข่าว

19:17 7 มิถุนายน 2561 883
แนวทางปราบปรามการค้ามนุษย์ในเด็กและเยาวชน | คนหลังข่าว (07/06/61)

พล.ต.ต.กรไชย คล้ายคลึง ผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ สถานีข่าว TNN24 ช่อง16 ถึงแนวทางปราบปรามการค้ามนุษย์ในเด็กและเยาวชน