เรื่องนี้มีอยู่ว่า : คนในสมัยอยุธยาฟังเพลงอะไร

13:46 7 กรกฎาคม 2561 1,289
คนในสมัยอยุธยาฟังเพลงอะไร หรือเพลงใดในสมัยอยุธยาที่ยังใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้จะมีเพลงอะไรบ้าง

คนในสมัยอยุธยาฟังเพลงอะไร หรือเพลงใดในสมัยอยุธยาที่ยังใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้จะมีเพลงอะไรบ้าง