ปชช.หนุนจัดลต.ปี60 เชื่อเศรษฐกิจดีขึ้น

10:01 1 กรกฎาคม 2561 1,054
ดุสิตโพลเผยปชช.ส่วนใหญ่อยากให้เลือกตั้งในปี62 เชื่อทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น-ต่างชาติเชื่อมั่น

วันนี้ (1 ก.ค. 61) จากที่รัฐบาลได้มีการหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และพรรคการเมือง เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยมีการวางกรอบเวลาการเลือกตั้งในช่วง 24 ก.พ. - 5 พ.ค. 62  ส่งผลให้การกำหนดวันเลือกตั้งในปี 2562 เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น1,136 คน ระหว่างวันที่ 26-30 มิ.ย. 2561 สรุปผลได้ ดังนี้

 

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ กระแสข่าวการกำหนดวันเลือกตั้งในปี 2562 (วันที่ 24 ก.พ.-5 พ.ค.62)  

อันดับ 1   เห็นด้วย เป็นข่าวดี อยากให้มีการเลือกตั้ง  54.17%

อันดับ 2   เป็นเพียงการคาดคะเน ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ยังไม่แน่ใจ 27.08%

อันดับ 3   คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องจริง เพราะรัฐบาลเป็นผู้ให้ข่าว 24.03%

อันดับ 4   รอให้นายกฯ ออกมาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ  22.50%

อันดับ 5   น่าจะเป็นผลดีต่อประเทศ ต่างชาติจับตามองสถานการณ์ในไทย  13.89%

 

2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าจะมีการเลือกตั้งในปี 2562 มากน้อยเพียงใด

อันดับ 1  ไม่ค่อยเชื่อมั่นว่าจะมีเลือกตั้ง 36.88% เพราะบ้านเมืองยังมีปัญหา ยังมีความวุ่นวาย มีข้อมูลหลายกระแส ยังไม่แน่ใจ ยังไม่รู้ข้อมูลข้อเท็จจริง ฯลฯ 

อันดับ 2   ค่อนข้างเชื่อมั่นว่าจะมีเลือกตั้ง 25.09% เพราะหลายฝ่ายกดดัน กระแสสังคมอยากให้มีการเลือกตั้ง มีกระแสข่าวกำหนดวันเลือกตั้งออกมาอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ 

อันดับ 3   ไม่เชื่อมั่นเลย 20.86% เพราะที่ผ่านมามีการกำหนดวันและมีการเลื่อนรัฐบาลมีอำนาจเด็ดขาดในการตัดสินใจ สถานการณ์บ้านเมืองไม่แน่นอน ต้องรอประกาศที่ชัดเจนจาก กกต. ฯลฯ 

อันดับ 4    เชื่อมั่นว่าจะมีเลือกตั้งแน่นอน 17.17% เพราะเป็นไปตามระยะเวลาที่รัฐบาลกำหนดไว้ มีการแก้ไขกฎหมายและเตรียมพร้อมเพื่อจัดการเลือกตั้ง หลายพรรคเริ่มมีการเคลื่อนไหวเตรียมผู้สมัคร ฯลฯ  

 

3.  ทำอย่างไร จึงจะทำให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะมีการเลือกตั้งในปี 2562 อย่างแน่นอน

อันดับ 1  นายกฯ ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการ ระบุวัน เวลา ที่แน่นอน  57.54%

อันดับ 2  รัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อย ปลดล็อคพรรคการเมือง  36.14%

อันดับ 3  กกต. ออกมาประกาศข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง   25.28%

อันดับ 4  ดำเนินการตามโรดแมป ไม่เลื่อน  19.94%

อันดับ 5  คสช. เป็นรัฐบาลรักษาการ เตรียมพร้อมรอการเลือกตั้ง  17.50%

 

4. "ผลดี" ที่จะมีการเลือกตั้งในปี 2562  คือ

อันดับ 1  เป็นประชาธิปไตย ประชาชนได้ใช้สิทธิ มีส่วนร่วมทางการเมือง  43.15%

อันดับ 2  ต่างชาติเชื่อมั่น มีการค้าการลงทุน เศรษฐกิจดีขึ้น  37.23%

อันดับ 3  บ้านเมืองพัฒนา ประเทศเดินหน้าต่อไปได้   30.78%

อันดับ 4  มีนายกฯ ที่มาจากการเลือกตั้ง มีฝ่ายค้านคอยตรวจสอบ  22.04%

อันดับ 5  สถานการณ์ทางการเมืองดีขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  11.96%

 

5. "ผลเสีย" ถ้าไม่มีการเลือกตั้งในปี 2562  คือ

อันดับ 1 เศรษฐกิจแย่ลงกว่าเดิม ต่างชาติไม่เชื่อมั่น ไม่มาลงทุน 51.52%

อันดับ 2  เกิดการชุมนุม เคลื่อนไหว บ้านเมืองไม่สงบ 29.41%

อันดับ 3  ประชาชนไม่เชื่อถือ ไม่เชื่อมั่น ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาล 19.07%

อันดับ 4 การเมืองไม่เข้มแข็ง ไม่เป็นประชาธิปไตย ขาดการตรวจสอบ คานอำนาจ  16.58%

อันดับ 5  พรรคการเมือง นักการเมืองถูกลดบทบาท ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ 16.04%

 

6. ทำอย่างไร? การเลือกตั้งในปี 2562  จึงจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่วุ่นวาย

อันดับ 1  ทุกคนทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือ เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน 42.66%

อันดับ 2  จัดระเบียบการเลือกตั้ง กฎระเบียบเคร่งครัด อยู่ในกติกา เคารพกฎหมาย 38.32%

อันดับ 3  รัฐบาลมีการหารือพูดคุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีข้อตกลงร่วมกัน 34.10%

อันดับ 4  มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน 22.83%

อันดับ 5  สื่อนำเสนอข่าวเป็นจริง ไม่บิดเบือน ไม่สร้างกระแส  9.78%

 

7. ถ้ามีการเลือกตั้งแล้ว ประชาชนคิดว่าการเมืองไทยจะเป็นอย่างไร          

 

อันดับ 1 ดีขึ้น  52.34% เพราะ การเมืองมีเสถียรภาพ เป็นประชาธิปไตย ได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เศรษฐกิจดีขึ้น ต่างชาติเชื่อมั่น การบริหารประเทศคล่องตัว มีการตรวจสอบ คานอำนาจ บ้านเมืองพัฒนา ฯลฯ  

 

อันดับ 2  เหมือนเดิม  42.06% เพราะ การเมืองไทยเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์ ส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองหน้าเก่า ยังคงทะเลาะเบาะแว้ง แบ่งฝักแบ่งฝ่ายเหมือนเดิม ฯลฯ 

 

อันดับ 3  แย่ลง 5.60% เพราะบ้านเมืองยังคงมีปัญหา แก้ไขได้ยาก อาจเกิดสถานการณ์ความวุ่นวาย มีผู้ที่เสียประโยชน์ ฯลฯ