ปั้นหลักสูตร AI รับตลาดแรงงานยุคดิจิทัล (2)

14:13 28 พฤษภาคม 2561 2,922
"การปรับตัวของธุรกิจ-แรงงาน รับ AI" การเตรียมความพร้อมของสถาบันการศึกษาในการสร้างบุคลากร เพื่อรองรับตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล

ภาพหุ่นยนต์หลากหลายรูปแบบที่เห็นอยู่นี้ มีความสามารถการทำงานที่แตกต่างกันไปตามการสั่งงานด้วยสมองกลอัจฉริยะ หรือ เอไอ ซึ่งเป็นเป็นผลงานเพียงส่วนหนึ่งของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย สะท้อนให้เห็นว่าระบบการศึกษาก็เร่งปรับตัวเพื่อรองรับตลาดแรงงานยุคดิจิทัล

หุ่นยนต์ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ เรียกว่าหุ่นยนต์นาโอะ ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้สำหรับการศึกษา และการเคลื่อนที่ไปมาของหุ่นยนต์ต้องมีการสร้างโปรแกรมเพื่อบังคับท่าทางของหุ่นยนต์และสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ เอไอ ก็ได้ถูกบรรจุไว้เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว เพื่อรองรับตลาดแรงงานยุค4.0 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ให้ข้อมูลกับทีมข่าว TNN24 ช่อง 16 ว่า ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ทางมหาวิทยาลัยได้ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้สอดรับกับเทคโนโลยี โดยเพิ่มหลักสูตรที่เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ ในสาขาวิชา แมคคาทรอนิกส์

นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ยังใช้งบประมาณมากกว่า 10 ล้านบาท ในการสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามา โดยจำลองระบบภายในโรงงานเสมือนจริง เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมด้านศักยภาพ ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานยุคดิจิทัล

สำหรับรายงานพิเศษในตอนหน้า จะพาไปดูธุรกิจยุค 4.0 ที่นำ เอไอ มาใช้ในการเสริมประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซได้มากกว่าร้อยละ 30 ต่อเดือน

กรกฤต อินกองงาม ถ่ายภาพ 
สุจิตรา กิไพโรจน์ TNN 24 รายงาน