บริษัทไอทีเตรียมพัฒนาAIเป็นผู้ช่วยแพทย์

11:31 26 มิถุนายน 2561 2,897
AI เริ่มคืบคลานเข้ามาแทนคนในภาควิชาชีพต่างๆมากขึ้นล่าสุดเข้ามาเป็นผู้ช่วยแพทย์แล้วทั้งการช่วยรับบัตรคิว-นวัตกรรมการรักษา

บริษัท Tencent ได้ประกาศในที่ประชุม Internet plus ประจำปี 2561 ของจีน  เกี่ยวกับเรื่องที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มด้าน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต+การรักษาทางการแพทย์ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งมีแพลตฟอร์มบริการหลัก 2 ด้าน คือ โรงพยาบาลวีแชทอัจฉริยะและระบบนวัตกรรมการรักษาปัญญาประดิษฐ์ (AI Medical Innovation System)

 

รายละเอียดของบริการแรกคือ 1.โรงพยาบาลวีแชทอัจฉริยะ นั้น มีลักษณะ เป็นแพลตฟอร์มที่ผู้ป่วยสามารถใช้บริการผ่านแอปพิเคชั่นวีแชทในการรับบัตรคิว ขอคำปรึกษา สอบถามข้อมูลในระบบออนไลน์ การตรวจวินิจฉัยด้วยระบบ AI การชำระเงินออนไลน์ การยื่นขอชดเชยค่าประกันสังคม การจ่ายยา เป็นต้น เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบขั้นตอนการรักษาทางการแพทย์ ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกและย่นเวลาในการรักษามากยิ่งขึ้น

 

2. ระบบนวัตกรรมการรักษาปัญญาประดิษฐ์  (AI Medical Innovation System) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ AI เข้ามาเป็นตัวช่วยในการเรียนรู้ วินิจฉัยและคัดกรองโรค ผ่านข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ เครื่องมือตรวจส่องโพรงภายในร่างกาย (endoscope) ระบบพยาธิวิทยา เครื่องเอกซเรย์แมมโมแกรม เครื่องอัลตร้าซาวน์ เครื่อง CT และ MRI สแกน สามารถวินิจฉัยโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา โรคจอประสาทตาเสื่อม โรคมะเร็งทางเดินอาหารและโรคมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น ซึ่งความแม่นยำของการวินิจฉัยมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 

 

ก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา Tencent ได้เซ็นต์สัญญาร่วมมือกับโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อนำ “เครือข่ายอินเตอร์เน็ต+การรักษาทางการแพทย์” มาช่วยแก้ปัญหาระบบการรักษาแบบเก่า โดยใช้เทคโนโลยีการคำนวณแบบคลาวด์ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่และเทคโนโลยี AI เป็นตัวช่วยสำคัญในการสร้างและพัฒนาแพลตฟอร์มการรักษาทางการแพทย์ ยกระดับการบริการจัดการของโรงพยาบาล

 

ผู้ป่วยสามารถใช้บัตรประจำตัวผู้ป่วยเพียงใบเดียวในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายที่สามารถแชร์ข้อมูลและประวัติผู้ป่วยระหว่างกันได้
ซึ่งในอนาคตจะใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มโรงพยาบาลวีแชทอัจฉริยะ การเข้ารับการรักษา การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การรักษาด้วยระบบทางไกลและการยื่นขอชดเชยค่าประกันสังคมโดยไม่จำเป็นต้องใช้บัตรอีกต่อไป

Tags: AI