เคาะวันเลือกตั้ง 3 สูตร ช่วง 24 ก.พ.-พ.ค.62

19:18 25 มิถุนายน 2561 1,475
ที่ประชุมร่วมคสช.-พรรคการเมือง ได้ข้อสรุปร่วมกันที่จะให้มีการเลือกตั้ง โอกาสแรกในช่วงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ -พฤษภาคม 2562

ที่ประชุมร่วมคสช.-พรรคการเมือง ได้ข้อสรุปร่วมกันที่จะให้มีการเลือกตั้ง โอกาสแรกในช่วงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ -พฤษภาคม 2562