สืบสานงานพัฒนา(08/06/62)

17:19 8 มิถุนายน 2562 145
สืบสานงานพัฒนา(08/06/62)ตอนเยาวชนRDPBรุ่น9ขยายผลศาสตร์พระราชา

สืบสานงานพัฒนา(08/06/62)ตอนเยาวชนRDPBรุ่น9ขยายผลศาสตร์พระราชา

 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ "สืบสานงานพัฒนา" ออกอากาศหลังข่าวในพระราชสำนัก ทุกวันเสาร์-อาทิตย์