สืบสานงานพัฒนา(25/05/62)

12:22 25 พฤษภาคม 2562 106
สืบสานงานพัฒนา(25/05/62)ตอนพระราชดำริแก้ปัญหาน้ำทุ่งเจ้าพระยา

สืบสานงานพัฒนา(25/05/62)ตอนพระราชดำริแก้ปัญหาน้ำทุ่งเจ้าพระยา

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ "สืบสานงานพัฒนา" ออกอากาศหลังข่าวในพระราชสำนัก ทุกวันเสาร์-อาทิตย์