สืบสานงานพัฒนา(07/04/62)

13:17 7 เมษายน 2562 58
สืบสานงานพัฒนา(07/04/62)ตอนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ "สืบสานงานพัฒนา" ออกอากาศหลังข่าวในพระราชสำนัก ทุกวันเสาร์-อาทิตย์

สืบสานงานพัฒนา(07/04/62)ตอนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ