แขวนชีวิตผจญ(เสี่ยง)ภัย...บนสายสลิง(3)

13:01 25 เมษายน 2562 186
รายงานพิเศษ แขวนชีวิตผจญ(เสี่ยง)ภัย...บนสายสลิง(3) ตอน ตรวจสอบความพร้อมลดอุบัติเหตุ

 

หลังจากเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอ รายงานพิเศษชุดแขวนชีวิตผจญภัย...บนสายสลิง ตอน2 ที่ อบต.ผู้ออกใบอนุญาตและตรวจสอบการโหนสลิงเล่นซิปไลน์ ออกมายอมรับว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้เฉพาะด้านในการตรวจสอบ ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการทราบดีว่ายังไม่มีกฎหมายเฉพาะควบคุม จึงมีการกำหนดมาตรฐานของชมรมซิปไลน์เชียงใหม่ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว หลังจากที่่ผ่านมาอุบัติเหตุซิปไลน์เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่บ่อยครั้ง