มติเอกฉันท์! ญี่ปุ่นผ่านกฏหมายจ่ายเงินชดเชยผู้ถูกบังคับทำหมัน

08:51 25 เมษายน 2562 172
ญี่ปุ่นผ่านกฏหมายจ่ายเงินชดเชยให้ประชาชนหลายหมื่นคนที่ทำหมันโดยไม่ยินยอม ภายใต้โครงการของรัฐบาลเพื่อป้องกันการให้กำเนิดบุตรที่มีลักษณะด้อย

 

วันนี้ (25 เม.ย.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้วุฒิสภาญี่ปุ่นลงมติที่เป็นเอกฉันท์เพื่อผ่านกฏหมายจ่ายเงินชดเชยให้กับประชาชนหลายหมื่นคนที่ต้องทำหมันโดยไม่ยินยอม ภายใต้โครงการของรัฐบาล เพื่อป้องกันการให้กำเนิดบุตรที่มีลักษณะด้อยที่มีผลบังคับใช้จนถึงปี 2539 โดยเหยื่อจำนวนมากต้องกลายเป็นผู้พิการทางร่างกายหรือทางใจ หรือกลายเป็นผู้ป่วยทางจิต หรือ ผู้ป่วยโรคเรื้อน หรือมีปัญหาด้านบุคลิกภาพ โดยกฏหมายดังกล่าว กำหนดที่จะจ่ายเงินชดเชยให้เหยื่อรายละ 3.2 ล้านเยน หรือ กว่า 9 แสนบาท ซึ่งผู้ตกเป็นเหยื่อจะต้องยื่นขอเงินชดเชยภายในเวลา 5 ปี เพื่อให้คณะผู้เชี่ยวชาญอนุมัติ

 

ทั้งนี้ กฏหมายคุ้มครองการปรับปรุงลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ของญี่ปุ่นมีผลบังคับใช้เมื่อปี 2491 เพื่อใช้ต่อสู้กับปัญหาการขาดแคลนอาหารและการบูรณะฟื้นฟูประเทศจากการถูกทำลายล้าง ซึ่งต่อมาถูกยกเลิกไปเมื่อปี 2539 โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีประชาชนประมาณ 25,000 คนที่ถูกทำหมัน และมีอย่างน้อย 16,500 คนที่ไม่ยินยอม ซึ่งคณะกรรมการปรับปรุงลักษณะทางพันธุกรรมมีคำสั่งให้ดำเนินการได้ หากมีการลงนามในขั้นตอนการปฏิบัติ หลังมีการทบทวนเบื้องต้นแล้ว