แขวนชีวิตผจญ(เสี่ยง)ภัย...บนสายสลิง (2)

12:59 24 เมษายน 2562 243
แขวนชีวิตผจญ(เสี่ยง)ภัย...บนสายสลิง(2) ตอน รัฐยอมรับ "ขาดความรู้" ท่องเที่ยวผจญภัย

 

การเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการท่องเที่ยวผจญภัย ระดมสมองเพื่อออกกฎหมายควบคุม หลังเกิดเหตุนักท่องเที่ยวเสียชีวิต จากการเล่นซิปไลน์หลายครั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้องสะท้อนปัญหาว่าภาครัฐยังไม่มีความรู้ในการกำหนดมาตรฐานการเล่นซิปไลน์

 

สำนักข่าว TNN ช่อง16 ลงพื้นที่ อบต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ผู้ออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการรายล่าสุดที่เกิดเหตุ ยอมรับว่า เจ้าหน้าที่ อบต.ที่ตรวจสอบ ไม่มีความรู้ แต่ก็ตรวจสอบทุกขั้นตอนตามระเบียบ