แขวนชีวิตผจญ(เสี่ยง)ภัย...บนสายสลิง(1)

13:01 23 เมษายน 2562 221
แขวนชีวิตผจญ(เสี่ยง)ภัย...บนสายสลิง(1) ตอน มาตรฐานซิปไลน์เชียงใหม่?

 

เหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในขณะเล่นซิปไลน์ทั้ง 5 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2558ถึงปี 2562 ทั้งหมดเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสาเหตุจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ จากอุปกรณ์ และจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานของพนักงานที่ดูแลนักท่องเที่ยว

 

ซึ่งชมรมซิปไลน์เชียงใหม่ เรียกร้องให้กรมการท่องเที่ยว ทำคู่มือมาตรฐานการให้บริการเล่นซิปไลน์สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกันในการลดอุบัติเหตุ