สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัย

20:01 22 เมษายน 2562 295
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้มหาวิหารโนเทรอดามแห่งปารีส

 

วันนี้ (22 เม.ย.62) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้มหาวิหารโนเทรอดามแห่งปารีส (Cathedrale Notre-Dame de Paris) สาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 ความว่า

 

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส กรุงปารีสมหาวิหารโนเทรอดามนั้นคือสัญลักษณ์แห่งแรงใจของมนุษย์ที่จะบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุด และเป็นมรดกโลกที่ล้ำค่ายิ่ง ข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทยมีความรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งร่วมกับท่าน ประชาชนชาวฝรั่งเศส และนานาประเทศทั่วโลก ในความสูญเสียจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ ขณะเดียวกันก็มีกำลังใจเมื่อท่านได้ประกาศความมุ่งมั่นที่จะพลิกฟื้นความสูญเสียครั้งนี้ให้กลับคืนดี ทำให้ทั้งโลกได้รับรู้ถึงความหวังและการก่อกำเนิดใหม่ในวันข้างหน้า

 

(พระปรมาภิไธย) 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร