สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล

20:03 21 เมษายน 2562 318
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร

 

วันนี้( 21 เม.ย.62) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร  ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2แห่งสหราชอาณาจักร  ซึ่งตรงกับวันที่  21 เมษายน  2562 ข้อความว่า 

 

ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ  ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของสหราชอณาจักร

 

หม่อมฉันมีความชื่นชมในสัมพันธ์ธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประเทศของเราทั้งสอง และเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในกิจการทุก ๆด้านระหว่างประเทศทั้งสอง บนพื้นฐานแห่งไมตรีจิตมิตรภาพอันยาวนาน จะสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีอยู่ให้กระชับแน่นแฟ้น ทั้งจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งสองฝ่าย

 

(พระปรมาภิไธย) 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร