เชียงใหม่ดีใจเก้อ!หมอกพิษรีเทิร์น

14:22 20 เมษายน 2562 382
เชียงใหม่อากาศดีได้สองวันหมอกควันกำลังรีเทิร์นกลับมาอีกระลอกค่า PM2.5 เกินมาตรฐาน เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

วันนี้ ( 20 เม.ย. 62 )จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เช้าวันนี้ทั้ง 4 จุดของจังหวัดเชียยงใหม่ หลังจากหายใจแบบคล่อคอมาได้เพียง 2 วัน ค่าPM2.5 เริ่มเกินจากค่ามาตรฐาน จาดจุดตรวจวัดที่ 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 59 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จุดที่ 2 กลางเมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 49 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง

 

จุดที่ 3 บนดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 42 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง ส่วนจุดที่ 4 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 54 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตามคุณภาพอากาศในเขตเมืองยังดีเพราะสามารถมองเห็นดอยสุเทพได้ไม่มีกลุ่มควันขาวปกคลุมเหมือนก่อนหน้านี้ ที่เป้นตัวชีวิดคุภาพอากาศหมอกควันไฟป่าได้เป็นอย่างดี นอกจากจะดูจากค่าตรวจวัดคุภาพอากาศ