SOS (Save Our Seas ) : ปะนาเระ ขุมทรัพย์แห่งทะเลสุดแดนใต้

11:06 20 เมษายน 2562 690
SOS (Save Our Seas ) : ปะนาเระ ขุมทรัพย์แห่งทะเลสุดแดนใต้ | 20 เม.ย.62 |

 

SOS (Save Our Seas) รายการสารคดีเชิงอนุรักษ์เพื่อทะเลอย่างยั่งยืน ยังคงนำเสนอเรื่องราวของการทำประมงในพื้นที่ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ซึ่งเคยต้องเผชิญกับความขาดแคลนทรัพยากรทางทะเลจนชาวประมงต้องทยอยกันขายเรือประมงทิ้งจนเกือบหมดหมู่บ้าน ในที่สุดชาวบ้านช่วยกันชุบชีวิตชุมชนประมงด้วยการทำประมงเชิงอนุรักษ์ และบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ อาชีพประมงกลับมาเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวชุมชนได้ดีกว่าเดิม