เรื่องนี้มีอยู่ว่า : สุดยอดนักยกน้ำหนักคนพิการทีมชาติไทย

10:54 20 เมษายน 2562 679
เรื่องนี้มีอยู่ว่า : สุดยอดนักยกน้ำหนักคนพิการทีมชาติไทย | 20 เม.ย.62 |

 

กีฬายกน้ำหนักเป็นกีฬาอีกหนึ่งชนิดที่ต้องใช้พละกำลังในการเล่น การแข่ง ขันมากที่สุด เพราะต้องยกเหล็กน้ำหนักกว่าร้อยกิโลกรัม ซึ่งไม่ได้เป็นอุป สรรคสำหรับนักยกน้ำหนักคนพิการทีมชาติไทย ที่แม้ร่างกายจะไม่สมบูรณ์แต่ก็สามารถคว้าเหรียญรางวัลในประเทศและนานาชาติจากหลากหลาย