ธรรมะคือความจริง มิใช่เรื่องศรัทธา

09:46 20 เมษายน 2562 699
ธรรมะคือความจริง มิใช่เรื่องศรัทธา | 20 เม.ย.62 | พุทธปัญญาภิรมย์

 

ธรรมะคือความจริง มิใช่เรื่องศรัทธา | 20 เม.ย.62 | พุทธปัญญาภิรมย์

ติดตามรายการ พุทธปัญญาภิรมย์ ได้ทุกวันเสาร์ เวลา 07.00-07.30 น.