เลือกตั้ง 2562 : 'กกต.'ยันเลือกตั้งซ่อมขอนแก่นบัตรไม่เขย่ง

18:16 19 เมษายน 2562 612
เลือกตั้ง 2562 : 'กกต.' ยันนับคะแนนใหม่ 2 หน่วย ที่จ.ขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย - บัตรไม่เขย่งแล้ว

วันนี้ ( 19 เม.ย. 62 )สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกเอกสารข่าว ชี้แจงความคืบหน้า การนับคะแนนใหม่ของ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลใหญ่ และหน่วยเลือกตั้งที่ 3 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2562 ที่ผ่านมา หลังหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว มีผลรวมคะแนน มากกว่าจำนวนบัตรที่นับเป็นคะแนน ซึ่งใช้สถานที่หอประชุมอำเภอน้ำพอง เป็นสถานที่นับคะแนน

 

โดยหน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลบัวใหญ่ บัตรเลือกตั้งที่นับคะแนนใหม่ จำนวน 324 ใบ เป็นบัตรดี 305 ใบ บัตรเสีย 17 ใบ และบัตรไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครใด จำนวน 2 ใบ

 

หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ตำบลม่วงหวาน บัตรเลือกตั้งที่เลือกตั้งที่นับคะแนนใหม่ จำนวน 624 ใบ เป็นบัตรดี 587 ใบ บัตรเสีย 33 ใบ และบัตรไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครใดจำนวน 4 ใบ

 

สำหรับการนับคะแนนใหม่ของหน่วยเลือกตั้งทั้ง 2 หน่วยดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผลรวมคะแนนเท่ากับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ ซึ่งจะนำผลคะแนน ไปรวมกับหน่วยเลือกตั้งอื่น ในเขตเลือกตั้งและประกาศผลการรวมคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต่อไป