โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ จ.สมุทรสงคราม | ปนัดดา Story

17:17 10 เมษายน 2562 488
โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ จ.สมุทรสงคราม | ปนัดดา Story (09/04/62)

 

ไปดูโครงการดีดีและกิจกรรมดีดีที่จัดขึ้นที่โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยจังหวัดสมุทรสงคราม กับการปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ สูงวัยอย่างมีสุข ยุคไทยแลนด์ 4.0