โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ จ.ลพบุรี | ปนัดดา Story

17:06 9 เมษายน 2562 501
โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ จ.ลพบุรี | ปนัดดา Story (09/04/62)

 

ติดตามโครงการดีดีที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสังคม สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้สามารถอยู่ในสังคมและครอบครัวได้อย่างมีความสุข กับโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ครั้งนี้ไปกันที่ จ.ลพบุรี