โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ จ.เพชรบูรณ์ | ปนัดดา Story

17:06 8 เมษายน 2562 418
โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ จ.เพชรบูรณ์ | ปนัดดา Story (08/04/62)

 

ปนัดดา Story จะไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปชมโครงการดีดีที่เป็นการสร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุ