โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ จ.สตูล | ปนัดดา Story

16:59 3 เมษายน 2562 400
โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ จ.สตูล | ปนัดดา Story (03/04/62)

 

ผู้สูงอายุที่ยากไร้ในจังหวัดสตูลและพื้นที่ใกล้เคียงก็เป็นส่วนหนึ่งที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยคุณวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานมูลนิธิส่งเสริมผู้สงอายุแห่งประเทศไทยได้ลงพื้นที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ