โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ จ.สระแก้ว | ปนัดดา Story

16:49 2 เมษายน 2562 289
โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ จ.สระแก้ว | ปนัดดา Story (02/04/62)

 

ความยากไร้ของผู้สูงอายุเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายในหลายๆพื้นที่ ในปีที่ผ่านมาเครือเจริญโภคภัณฑ์จึงได้จัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ในหลายๆพื้นที่