“ฟาร์มกระบือทันสมัย” สร้างรายได้แก่เกษตรกรยั่งยืน | ปนัดดา Story

16:46 1 เมษายน 2562 402
“ฟาร์มกระบือทันสมัย” สร้างรายได้แก่เกษตรกรยั่งยืน | ปนัดดา Story (01/04/62)

 

ยังคงติดตามโครงการฟาร์มกระบือทันสมัยต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว โดยเราจะไปดูเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มกระบือทันสมัยว่าเขาประสบผลสำเร็จหรือไม่กับการเข้าร่วมโครงการนี้