เลือกตั้ง 2562 : ปชป.ตั้งกก.เคาะหลักเกณฑ์เลือกหัวหน้าพรรค

16:41 18 เมษายน 2562 714
เลือกตั้ง 2562 : พรรคประชาธิปัตย์มีมติตั้งคณะกรรมการ กำหนดหลักเกณฑ์เลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ เสนอที่ประชุม 23 เม.ย.นี้

วันนี้ (18เม.ย.62) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) พร้อมด้วยนายจุติ ไกรฤกษ์ รักษาเลขาธิการพรรคฯ แถลงผลการประชุมกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการ ว่า ที่ประชุมพิจารณา เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ขึ้นมา 1 คณะ 7คน ประกอบด้วย นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ เป็นประธาน ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ นายราเมศ รัตนะเชวง น.ต.สุธรรม ระหงษ์ น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ และนางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ เลขาฯ

 

ทั้งนี้ จะมีหน้าที่กำหนดวัน เวลา หลักเกณฑ์ ในการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ และหากมีกรณีใดที่จำเป็นในการนำไปสู่การยกเว้นข้อบังคับพรรค และการปรับปรุงข้อบังคับพรรค ก็ให้นำความเห็นนั้นมาเสนอที่ประชุมกรรมการบริหารพรรค ในวันที่ 23 เม.ย. เวลา 14.00 น. ส่วนจะมีการหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรคเหมือนครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดดังกล่าว แต่ทั้งหมดจะต้องนำมาหารือกันในกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการ เพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้ง

 

ส่วนผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนหยั่งเสียง จะประกอบด้วย 19 กลุ่ม เช่น ส.ส.ใหม่ที่ได้นับการรับรองอย่างเป็นทางการ อดีต ส.ส.ที่ยังเป็นสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการ ตัวแทนจังหวัด อดีตรัฐมนตรี และตัวแทนสาขาพรรค

 

ทั้งนี้ จะเลือกหัวหน้าพรรคในวันใดนั้น ขอให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ ที่จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งตามกรอบระยะเวลาของข้อบังคับพรรคที่กำหนดไว้ต้องภายในวันที่ 23 พ.ค.