เลือกตั้ง 2562 : รู้แล้ว! สาเหตุ ‘บัตรเขย่ง’ ขอนแก่น เขต3

15:11 18 เมษายน 2562 707
เลือกตั้ง 2562 : ผลนับคะแนนใหม่เลือกตั้งส.ส.ขอนแก่น เขต 3 พบสาเหตุบัตรเขย่ง มาจากนับบัตรเสียเกิน 1 - ขานผู้สมัคร เกิน 1 คะแนน

วันนี้ (18เม.ย.62) นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง แถลงผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส.ของเขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอน้ำพองและอำเภอกระนวน ใหม่จำนวน 2 หน่วยเลือกตั้ง ภายหลังจากผลการนับคะแนนในครั้งที่ผ่านมา มีผลคะแนนไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้ง หรือที่เรียกว่าบัตรเขย่ง 1

 

ทั้งนี้ การนับคะแนนใหม่ท่ามกลางสักขีพยานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีการคัดค้าน การนับคะแนนใหม่ สำหรับหน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ 1 บ้านนาคำน้อย ต.บัวใหญ่ เดิมที่รายงานไปยัง กกต.จังหวัดขอนแก่น ว่าบัตรดี 305 ใบ บัตรไม่ประสงค์จะลงคะแนน 2 ใบ บัตรเสีย 18 ใบ รวมเป็น 325 ใบ แต่หลังจากได้ดำเนินการนับคะแนนใหม่ พบว่าบัตรเสียได้หายไป 1 ใบ เป็น 17 ใบ ผลคะแนนที่ได้ตรงกับบัตรเลือกตั้ง และผู้ใช้สิทธิ์ 324 ใบ ซึ่งเกิดจากการคลาดเคลื่อนการนับบัตรเสียเกิน

 

ส่วนของหน่วยเลือกตั้งที่ 5 หมู่ 5 บ้านโนนพะยอม ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 854 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์ 624 คน เดิมบัตรดี 587 ใบ ไม่ลงคะแนน 4 ใบ บัตรเสีย 33 ใบ เมื่อนับคะแนนใหม่ บัตรดี บัตรไม่ประสงค์คะแนน บัตรเสีย มีจำนวนเท่าเดิม แต่คะแนนเสียงของผู้สมัครหมายเลข 3 นายกิตติ คำแก่นคูณ พรรคพลังประชารัฐ มีคะแนนลดลงจากเดิม 177 คะแนน เหลือ 176 คะแนน ซึ่งเกิดจากการที่คณะกรรมการขานคะแนนกับการจดคะแนนไม่ประสานกัน ทำให้มีคะแนนเขย่งมา 1 คะแนน จึงได้ทำการประกาศผลการนับคะแนนใหม่หน้าหน่วยตรงหน้าหน่วยเป็นที่เรียบร้อย